December 3, 2021

going to get something big

~

going to get something big

~

ะได้ของใหญ่เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย สำหรับคนที่เกิด 4 วันนี้

~

วันศุกร์ การเงินและการงานของคุณจะดีมาก คุณจะเริ่มตั้งหลักทางการเงินได้ถ้าเคยมีปัญหาเรื่องนี้มาก่อนปีนี้การเงินจะราบรื่นอย่างมากนอกจากนี้จะได้รับข่าวดีทางด้านการเงิน

~

เช่นได้เงินเดือนหรือลูกหนี้ติดค้างของท่านจะนำเงินมาคืนท่านหรืออาจจะถูกรางวัลใหญ่ก็เป็นได้

~

วันจันทร์ จะมีมรสุมชีวิตหนักมากทำเรื่องอะไรก็มีแต่ปัญหาทั้งควา

~

มรักการเงินการงานมีปัญหาหนักหน่วงมากอาจจะท้อแต่ขอให้ท่านสู้และผ่านมรสุมนี้

~

ไปให้ได้แล้วจะมีมรสุมดีรอท่านอยู่ข้างหน้า

~

วันเสาร์ งานที่ท่านทำอยู่อาจจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าใหร่ ในตอนนี้อาจจะมีการย้ายงานบ่อยหรือย้ายไปที่ใหม่เร็วๆนี้ หน้าที่การงานก็จะดีขึ้นอาจจะได้เลื่อนขั้น

~

และได้เป็นเจ้าคนนายคนได้เลย

~

วันพุธ ดวงท่านเหมือนจะดีนะ แต่ว่าที่ผ่านมาต้องมีเรื่องให้ใช้เงินตลอดเวลาเงินหมุนไม่ค่อยทันจนต้องเอาเงินเก็บออกมาใช้บ้างเป็นครั้งคราว แต่ไม่ต้องเป็นห่วง

~

หลังจากนี้ไปชีวิตของท่านจะเจริญรุ่งโรจน์ทั้งในหน้าที่การงานและร่างกายของสุขภาพของท่าน

~

อาจจะได้ของใหญ่ปลายปีนี้เช่นรถบ้านก็เป็นได้

~

วันเสาร์ งานที่ท่านทำอยู่อาจจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าใหร่ ในตอนนี้อาจจะมีการย้ายงานบ่อยหรือย้ายไปที่ใหม่เร็วๆนี้ หน้าที่การงานก็จะดีขึ้นอาจจะได้เลื่อนขั้น และได้เป็นเจ้าคนนายคนได้เลย

~

วันพุธ ดวงท่านเหมือนจะดีนะ

~

แต่ว่าที่ผ่านมาต้องมีเรื่องให้ใช้เงินตลอดเวลาเงินหมุนไม่ค่อยทันจนต้องเอาเงินเก็บออกมาใช้บ้างเป็นครั้งคราว แต่ไม่ต้องเป็นห่วง

~

หลังจากนี้ไปชีวิตของท่านจะเจริญรุ่งโรจน์ทั้งในหน้าที่การงานและร่างกายของสุขภาพของท่าน อาจจะได้ของใหญ่ปลายปีนี้เช่นรถบ้านก็เป็นได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *